Preview Mode Links will not work in preview mode

Selvværds Projektet

May 19, 2021

Vi kan have en tendens til at fokusere på vores svagheder frem for styrker, og det går ud over vores selvværd. 

Derfor vil jeg i denne episode dele hvordan at du kan finde dine styrker og bruge dem som din superpower.


May 5, 2021

I dette afsnit har jeg talt med psykolog kisser Paludan, om hvad mod og sårbarhed er og det mod det kræver at være os selv i verden, med alt hvad det indrebære. Vi kommer bl.a. ind på hvorfor vi tror at vi skal være på en bestemt måde for at være værd at elske, hvorfor det føles farligt at bryde den rolle vi...